Hoe verloopt een passessie van Yellow Saddles?


Hoe verloopt een passessie van Yellow Saddles?

Wij komen op locatie, zodat het paard in zijn eigen vertrouwde omgeving kan blijven. Dit geeft het meest waarheidsgetrouwe beeld. Wij vragen de ruiter het paard alvast op een verharde, gelijke bodem op te stellen zodat wij direct de bouw en houding van het paard kunnen bekijken. Het is wenselijk dat het paard vierkant kan staan, zodat het gewicht het beste verdeeld is over zijn vier benen.

Wij winnen ook direct informatie in betreffende de leeftijd, het (sport-)doel, de medische geschiedenis van het paard en meer wat voor ons van toepassing zou kunnen zijn voor het juist aanmeten van een zadel. Ook zullen we van de ruiter enkele gegevens en voorkeuren noteren. Hierna beginnen we met een uitgebreid onderzoek van de rug, de bouw en het bewegingsapparaat van het paard. We zullen hier ook diverse metingen uitvoeren en de resultaten hiervan op een zadelpas formulier invullen.

Hierna willen we het paard graag onbelast zien bewegen (monsteren). Zo kunnen wij zien hoe het paard beweegt zonder invloed van zadel of ruiter. We zullen hierna enkele zadels doorpassen en eventueel ermee rijden om te kijken waar de voorkeur van paard en ruiter ligt. Hierna lopen we de opties door om zodoende tot het ideaalplaatje te komen! Als een zadel besteld moet worden, komen wij een Yellow Saddle altijd nogmaals passen wanneer deze wordt geleverd.

Tevens komen we binnen 6 tot 8 weken na aanschaf van het zadel nogmaals langs om te controleren of het zadel de juiste ligging op het paard heeft . Dit is onderdeel van de service van Yellow Saddle.
Een zadelpassessie neemt zoveel tijd in beslag als nodig is, het eindresultaat is het allerbelangrijkste!

Aandacht Voor Ruiter En Paard